IP adresi nedir?
Nasıl her evin adresi var ise interneti kullanan her cihazın bir ip adresi vardır. TCP/IP protokolüne göre haberleşen bu cihazlar IP adreslerine göre birbirini bulur, veri alış verişinde bulunur. IP (Internet Protocol) adresi, IPv4 RFC 791 ye göre 32 bit veriden oluşur ve 8’erli 4 kısım olarak gösterilir. Örneğin 192.169.256.3
IPv4 kurallarına göre dünyada 2 üzeri 32 tane (4,294,967,296 adet ) IP adresi vardır ve bu IP adreslerin dünya çapında yönetiminden IANA (Internet Assigned Numbers Authority) sorumludur. IANA’nın dağıttığı IP adreslerinin kayıtlarını Regional Internet Registries (RIRs) tutar.
IP adresleme
IP adreslerinde 32 bit içinden bazı bitler network’ü bazı bitler kullanıcıları(hosts) gösterir.
IP adresleme sınıflı (classfull) ve sınıfsız (classless) olarak ikiye ayrılır.
Sınıflı IP adresleri 5 adres sınıfına ayrılır.


IP adres sınıfları:
A sınıfı, Class A (1 to 126) network için 8 bit ayrılmıştır. İlk bit sabit olduğundan, 2 üzeri 7 tane farklı network tanımlanır.
B sınıfı, Class B (128 to 191) network için 16 bit ayrılmıştır. İlk 2 bit sabit olduğundan 2 üzeri 14 tane (16,394 adet) farklı network tanımlanır.
C sınıfı, Class C (192 to 223) network için 24 bit ayrılmıştır. İlk 3 bit sabit olduğundan 2 üzeri 21 tane (2,097,152 adet) farklı network tanımlanır.
D sınıfı, Class D (224 to 239) Multicast adresleri için kullanılır.
E sınıfı, Class E (240 to 255) Gelecek kullanım için rezerve edilmiştir.

IP’ler public ve private olarak ikiye ayrılır.

Private IP adresleri: Bazı IP’ler özel IP’ler, private IP olarak adlandırılır. Bu IP’lerin internette anonsu yapılmaz, yani kullanılamaz. IANA tarafından internete bağı olmayan iç ağlarda kullanım için ayrılmışlardır.
10.0.0.0 – 10.255.255.255
172.16.0.0 – 172.31.255.255
192.168.0.0 – 192.168.255.255

Public IP adresleri: Private olmayan ya da rezerve edilen IP’ler içerisinde yer almayan, internette anonsu yapılan IP adresleridir. İnternetteki her cihazın farklı bir public IP adresi vardır.
Sınıfsız IP adresleri
Bir IP adresini daha fazla küçük ağlara ayırmak için kullanılır. Mesela 174.16.24.5 IP adresi, sınıflı IP adreslemede B sınıfı bir adres, ve ilk 16 bit (174.16) ağ, son 16 bit (24.5) kullanıcı sayısını gösterir. B sınıfı bir adres, 2 üzeri 16 (65,536) tane kullanıcı ve 16,394 network demek. Peki ya daha fazla ağa ve bu ağlarda daha az kullanıcıya ihtiyaç duyulursa. IP subnetting kavramı burada karşımıza çıkıyor. Subnet (Sub network, alt ağ) maskesi demek olup, 255.255.255.254 şeklinde 32 bit şeklinde gösterilir, ip adresine ilave olarak kullanılır.
255.255.255.254, binary olarak 11111111.11111111.11111111.11111100 demektir. 1 ler ağ kısmını, 0’lar kullanıcı kısmını gösterir. Ip adresi ile subnet maskesini binary olarak açıp, AND işlemi yaparsak, alt ağı adresini buluruz.
Mesela, 192.168.2.132 adresi binary, 11000000.10101000.00000010.10000100 LOGICAL AND
Alt ağ maskesi 11111111.11111111.11111111.10000000
Alt ağı verir: 11000000.10101000.00000010.10000000
C sınıfı IP aresi 192.168.2.0
Alt ağ (Subnetwork) 192.168.2.128
Kullanıcı aralığı 192.168.2.129 to 192.168.2.254

Subnet şeklinde kullanılan IP’lerde, alt ağ maskesi içerisindeki 1 sayısı IP adresinin yanında / yazıp gösterilir. Mesela yukarıdaki örnekteki IP, 192.168.2.132/25 olarak gösterilir. Bu da ilk 25 bit ağ için ayrılmış, değişmez kalan bitler değişebilir demektir. Kalan bitler 32-25=7’dir. 2 üzeri 7 (128) tane kullanıcı içeren bir ağ demektir. Bir ağ adresi içerisinde ilk ip ağ adresi, son ip broadcast ip olarak kullanıldığından her zaman çıkan kullanıcı sayısından 2 çıkarılır. Burada cihazlara dağıtılabilecek ip sayısı 128-2=126’dır. Ip adresinin ve ağ maskesini biliyorsak yukarıdaki örnekte gösterilen AND işlemini yaparak, alt ağı bulabiliriz. Burada alt ağ adresi 192.168.2.128’tir. Bu ağda 192.168.2.128-192.168.2.256 arası IP  kullanılır.  Kısa yoldan, 192.168.2.132/25 için ağ adresi, 2 üzeri 7 = 128’in katı ilk IP, 192.168.2.128 olarak hesaplanabilir.
IP Adres Tipleri
IP adresleri unicast, broadcast, multicast olarak 3’e ayrılır. Bir kaynak IP adresinden bir hedef adresine gönderimlerde unicast adres kullanılır. Bir kaynak adresten belirli bir gurup hedef adresine veri gönderimleri multicast adresler yapar. Broadcast adresler, bir kaynak adresten ağdaki tüm adreslerine veri gönderimi yaparlar.
Bilgisayara IP adresi girme
İnternette dolaştığımız her sitenin bir internet adresi vardır. Eğer tarayıcınızda sitenin internet adresini yazarsanız o siteye erişirsiniz. Bu şekilde sitelerin IP adreslerini ezberlemek zor olacağından DNS (Domain name server)’lar kullanılır. DNS ile ilgili detaylı bilgi için DNS ayarları adlı yazımızı okuyabilirsiniz.
IP adresi nasıl değiştirilir: Ağ Bağlantıları->Kullandığınız Ağ Bağlantısı->Özellikler->Internet Protokolü sürüm 4 (TCP/IPv4) ) tıklanmalıdır. Açılan pencerede Aşağıdaki IP adresini kullan seçilip, ip adresi, alt ağ maskesi ve gateway adresi girilir.
Ip adresini nasıl öğrenirim?
IP adresleri cihazlara statik ya da dinamik olarak verilebilir. Bilgisayarınızda IP adresini görüntülemek için Başlat-Arama yerince cmd yazıp entere basılır-Açılan siyah ekranlı komut penceresinde ipconfig /all yazıp bilgisayarın IP adresini öğrenebilirsiniz. Statik ip adresi satın almamış DSL kullanıcıları burada modemin ip adresini görür. Bu adres private ip adreslerinden biridir. İnternet’te gezinirken kullandığınız IP adresi, servis sağlayıcınız (ISP) tarafından DHCP ile atanan public ip adresidir, bu adresi internette ip adresim nedir diye aradığınızda bulup size söyleyen siteler vardır.